“Bạn muốn biết về hiện trạng tài khoản ngân hàng
của các doanh nghiệp nước ngoài?

Dễ dàng kiểm tra hiện trạng 1400 tài khoản ngân hàng của 44 quốc gia trên khắp thế giới
theo thời gian thực với việc sử dụng GMBS365

Dịch vụ Branch VINA quản lý tài chính tích hợp dành riêng cho
Doanh nghiệp Hàn Quốc và các pháp nhân tại Việt Nam

Work simply, win the day.

Công cụ quản lý dự án hỗ trợ cộng tác nhóm trở nên dễ dàng với tất cả mọi người.

“Bạn muốn biết về thông tin tài chính
của các tổ chức tài chính quốc tế?

금융 API Global COOCON을 이용하면
전 세계 해외 금융정보를 간편하게 확인할 수 있습니다.

Chi tiết

Sự kết hợp giữa Tài chính và Kỹ thuật,
"Webcash Genuwin" vươn ra thế giới.

B2B Fintech Solution liên kết với đa dạng các tổ chức Tài chính trên 44 quốc gia
B2B SaaS Platform liên kết với tất cả các điểm giao dịch trên thế giới.
Tất cả đều có mặt tại Webcash Genuwin!

금융과 기술의 결합, 세계로 뻗어나가는 ‘웹케시글로벌’

Sản phẩm của Webcash Genuwin

 • Global
  COOCON

  Giải pháp API thông tin
  tài chính

  Chi tiết
 • Branch
  VINA

  Giải pháp quản lý tài chính tích hợp cho Doanh nghiệp Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam

  Chi tiết
 • WABOOKS

  Giải pháp nghiệp vụ
  kế toán Việt Nam

  Chi tiết
 • GMBS365

  Giải pháp tìm kiếm tích hợp tài khoản ngân hàng
  toàn cầu.

  Chi tiết
 • Morningmate

  Công cụ cộng tác làm việc toàn cầu

  Chi tiết